Forretning klinikdrift.jpg

I de tre pakkeforløb indgår statuskonsultationer efter 2,4 og 8 uger (lumbal og cervikal nerverodspåvirkning) samt efter 4 og 12 uger (lumbal spinalstenose). Kiropraktorerne har givet udtryk for at opleve en stram administration mht. at statuskonsultationer skal falde på ugedagen efter første forundersøgelse, og ydermere at det opleves, at patienter ”falder ud” af pakkeforløbene, hvis ikke den forudgående statuskonsultation er gennemført, før den næste afvikles. Det har længe skabt frustration ude i klinikkerne. Kiropraktorer har oplevet at få afvist ydelser og brugt tid på at argumentere med embedsmænd i regionshusene.

DKF har rejst sagen ved mange lejligheder over for Danske Regioner i de forskellige niveauer og ude i de regionale samarbejdsudvalg via kiropraktorrepræsentanterne.

Nu er problemstillingen løftet til Landssamarbejdsudvalget (LSU), hvor DKF og Danske Regioner formelt drøfter overenskomst-spørgsmål. Her blev det drøftet på møde 12. oktober, og sekretariaterne mødes 24. november for at drøfte, hvordan udfordringerne kan løses.

Flere regioner har allerede meddelt kiropraktorer, at de vil acceptere +/- 1 til 2 dages afvigelse.

Læs om pakkeforløbene her