Vaccine COVID.jpg

Som bekendt er vaccinationsprogrammet sat i gang. I første omgang vaccineres særligt de mest syge og de allerældste samt frontpersonale hospitaler, plejehjem mv.

I forbindelse med udrulningen af vaccinationsprogrammet er foretaget segmentering af befolkningen. Gruppe 4 er sundhedspersonale i bred forstand – ca. 350.000 borgere i alt, herunder alle autoriserede sundhedspersoner, blandt andet kiropraktorer.

Udrulningen af vaccinationsprogrammet er en enorm logistisk opgave, og der er rift om vaccinerne, som i den indledende fase ikke kommer til landet i helt det omfang, man kunne håbe.

Sundhedsministeriet meddeler, at det løbende vil blive meldt ud, hvornår man skal vaccineres, men også at de på nuværende tidspunkt ikke kan lægge en konkret tidsplan for udrulningen, primært på grund usikkerhed omkring forsyningen af vaccinedoser.

Praktisk bliver det sådan, at det bliver den virksomhedsansvarlige sundhedsperson på en klinik, der skal indmelde alle ansatte, også øvrigt klinikpersonale, i en sikker mail til Statens Seruminstitut, der så sørger for, at det bliver effektueret. I bliver indkaldt i en e-boks-mail, når det kommer så vidt. Hvordan det praktisk vil foregå, arbejdes der på. Det vil blive meldt ud, når det er på plads. I skal ikke kontakte Statens Serum Institut eller Sudnhedsstyrelsen, men vil høre mere når I skal melde navne ind,

I princippet vil alle medarbejdere blive vaccineret, men vaccineknaphed kan resultere i yderligere segmentering.

Vaccinationen vil foregå regionalt på de til det brug oprettede vaccinationscentre.

DKF har i dag deltaget i møde i det såkaldte sektorpartnerskab for praksissektoren, hvor Sundheds- og Ældreministeriet orienterer og drøfter retningslinjer og andre COVID-19-tiltag med repræsentanter fra praksissektoren. Her blev de pågældende forhold meldt ud mundtligt.