vaccine-5895477.jpg

En stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren er nu vaccineret, og vi har god kontrol med epidemien, hvilket gør at der ikke er risiko for at belaste sundheds-, ældre- og socialsektoren som følge af COVID-19. Samtidig er vi meget langt fremme i udrulningen af vaccinationsindsatsen og derfor vil personalet nu overgå til primært at blive vaccineret efter alder, har Sundhedsstyrelsen meldt ud.  

”Vi står heldigvis nu i en situation, hvor vi er langt fremme i udrulningen af vores vaccinationsprogram, har sikret robustheden i vores sundhedsvæsen og har god kontrol med epidemien. Derfor skal vi nu sørge for, at de ældste bliver vaccineret, da de er i størst risiko for alvorlige forløb. Størstedelen af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren vil derfor blive vaccineret efter alder, på linje med den øvrige befolkning. Der vil dog stadig være mulighed for en fremskyndet vaccination for en mindre gruppe, og det er det, vi har beskrevet i vores nye retningslinjer,” siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Fremover vil der kun være mulighed for at få fremskyndet en vaccination som en del af målgruppe 4, hvis man lever op til nogle skærpede kriterier. Personale, der fik annulleret deres invitation, da AstraZeneca-vaccinen udgik af vaccinationsprogrammet, kan genhenvises af deres arbejdsgiver, hvis de opfylder de skærpede kriterier. Personale, der ikke lever op til de skærpede kriterier, vil i stedet blive tilbudt vaccination efter alder, lige som den øvrige befolkning. 

”Det er stadig mulighed for, at for eksempel en sygeplejerske, der arbejder på et COVID-19 afsnit kan blive tilbudt fremskyndet vaccination, ligesom for eksempel en læge, der ser patienter med symptomer, hvor det ikke er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID-19. Plejepersonale på et plejehjem eller botilbud, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination, hvis der er en lav andel af beboerne, der er vaccineret, sådan at vi forebygger smitte til de mest sårbare borgere,” siger Bolette Søborg enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Læs mere i nyhed og i notat fra styrelsen