Kvalitetskontrol.jpg

HK overenskomsten er blevet stemt af både HK´s medlemmer og de klinikejere, der har tiltrådt overenskomsten. For kort tid siden godkendte både DKF’s eksterne og interne revisor valghandlingen og resultatet. 

Overenskomsten er ved at blive renskrevet med de forhandlingsresultater, der har været og konsekvensrettes som følge af den nye ferielov. Den nye renskrevne overenskomst forventes at ligge på hjemmesiden i løbet af kort tid.

Kort om den nye overenskomst

De klinikker der enten har tiltrådt overenskomsten eller har valgt at følge den skal efterregulere satserne fra 1. april 2020 således, at lønnen (§6) reguleres med kr. 411 pr. måned fra 1. april i år, tillæg for arbejde på forskudte tider, tidsrummet 18:30 – 7:30 (§9) efterreguleres med kr. 0,64 pr. time. Var i 2019 kr. 40,00 og er fra 1. april 2020 kr. 40,64. Ydermere efterreguleres fritvalgsordningen (§6, stk. 4) med 1 § således at fritvalg udgør 4% pr.2020.

 

Ved forhandlingen blev der aftalt:

- en stigning af grundlønnen på alle løntrin med:

411 pr. 1.4.2020

411 pr. 1.4 2021

411 pr. 1.4 2022

 

- en stigning i betalingen for forskudt-tids-tillæg med:

Pr. 1. april 2020 kr. 40,64 pr. time,

Pr. 1. april 2021 kr. 41,29 pr. time,

Pr 1. april 2022 kr. 41,95 pr. time.

 

- en stigning i fritvalgsordningen med 1 procentpoint pr. år i perioden således at den udgør:

4% pr. 1.4 2020

5% pr. 1.4 2021

6% pr. 1.4 2022