Forsiden vinter 2021.jpg (1)

Hovedhistorien er interviewet med DKF’s nye formand: 'Kiropraktorpolitik er først og fremmest sundhedspolitik' 

Derudover fylder reportage fra årsmødet mange sider i bladet. Der rapporteres om udvalgte faglige moduler samt DKF's generalforsamling lørdag.

Både selskabets og FNKS’ faste klumme er dedikeret årsmødet og beretter om hhv. selskabets moduler og to studerendes oplevelser af at deltage.

Du kan desuden læse artikel nr. 2 i rækken af tre om data fra Kiropraktorernes Videnscenters undersøgelser af pakkeforløbene; nærværende artikel fortælle om nakkepakken.

I 'Forskning kommenteret' præsenterer professor Lise Hestbæk nye studier af effekten af maintenance care, og du kan læse artikel om projektet, der vandt DKF's specialepris, interview med den nye formand i KKF Midtjylland, interview med kiropraktor, der er sundhedsansvarlig for det danske vægtløftningslandshold.

KviK’s faste sider offentliggør, at man vil udarbejde et idekatalog til/om de nye epikriser og bringer tal fra MedCom, der viser, at antal epikriser fra kiropraktor til egen læge er steget.

Efteruddannelsesenhedens nye side takker for fagligt årsmøde og reklamerer for kurser og samarbejde med DSK i det nye år. Endelig bringes artikel om de 2,8 mio. uddelt til projekter i efteråret.

Du kan allerede nu læse bladet digitalt - find linket her 

Det lander i postkasserne i løbet af weekenden