test covid.jpg

Fra midnat kan virksomheder kræve, at ansatte fremviser coronapas. Loven skal hjælpe med til at skabe tryghed på arbejdspladsen og blev vedtaget med bred politisk opbakning. Det skriver Beskæftigelsesministeriet.

Med loven får virksomhederne også mulighed for at kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.

Loven skal hjælpe med til at skabe større tryghed på arbejdspladserne og sørge for at give virksomhederne mulighed for at mindske risiko for spredning af coronasmitte blandt de ansatte og tab af omsætning.

Efter hastebehandling i Folketinget blev loven vedtaget med stort politisk flertal torsdag den 25. november. Forslaget kom i forlængelse af trepartsaftalen mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening den 12. november 2021.

Bemærk: En arbejdsgiver skal skriftligt informere den berørte ansatte om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas og arbejdsgivers begrundelse herfor.

Læs mere om den nye lov her

Om trepartsaftalen

Refusion af sygedagpenge til virksomheder fra første sygedag, hvis den ansatte er smittet med corona, og barselsdagpenge til forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona.

Ordningerne skal gælde fra den 23. november frem til den 28. februar 2022. De omfatter også selvstændige. 

Læs mere om trepartsaftalen her