web fotoCOLOURBOX17562191.jpg

Hvert barn og dets forældre mødte i klinikken 4 gange over ca. 2 uger. Forældrene vidste i projektperioden ikke om barnet modtog behandling eller ej, så de forlod kortvarigt behandlingslokalet, mens behandlingen blev eller ikke blev givet.

Forældrene førte dagbog over barnets gråd og anden adfærd i hele perioden, og forskellen mellem de to grupper blev efterfølgende analyseret.

Kiropraktorerne vurderede desuden ud fra udvalgte indikatorer, om det var sandsynligt, børnene havde muskel-skelet-problemer, og yderligere analyser er gennemført for denne gruppe af børn i forhold til effekt af behandlingen.

Vil du præsenteres for resultaterne fra studiet, så brug 500 kr. og en time torsdag 6. maj kl. 20.00-21.00.

Se mere om det spændende 1-times webinar hos Kiropraktorernes Videnscenter - meld dig til senest . april


18. maj k
l. 19.30-20.30 kan du deltage i webinar om hovedpineprojektet og dets resultater, som projektleder, kiropraktor Susanne Lynge vil gennemgå. Du får også mulighed for at stille spørgsmål til Susanne om resultaterne og tankerne bag. Det koster 500 kr. og sidste tilmeldingsfrist er 15. april