laptop-3196481__340.jpg

Siden regionerne er overgået til det fællesregionale administrationssystem LUNA, har antallet af afviste regninger været højt, da patienter er faldet ud af pakkeforløbene, hvis den præcise tidsramme i pakkeforløbene ikke har været overholdt. Der er nu kommet mere klarhed i administrationen af pakkeforløbene. Dette gør det mere fleksibelt for både patienter og kiropraktorer:

LUNA er sat op til automatisk at korrigere for +/- 2 dage i alle fem regioner. Det betyder, at der er fleksibilitet i forhold til patienternes mulighed for at forblive i pakkeforløb, hvis datoen for konsultation efter hhv. 2, 4, 8 uger og 3 måneder afviger med op til to hverdage. Dette sker automatisk, og det er derfor ikke nødvendigt at kontakte regionerne, hvis afvigelsen er inden for dette tidsinterval.

Dog vil det være nødvendigt at kontakte regionen, hvis patientens konsultation undtagelsesvist og med gyldig grund afviger mere end to dage, hvilket eksempelvis kan være ved ferie eller sygdom. Regionen er i disse tilfælde ikke forpligtet til at betale sygesikringstilskuddet.

Husk, at patienterne skal informeres om de faste tidsintervaller for konsultation i pakkeforløbene ved forundersøgelsen.

DKF er desuden blevet opmærksom på, at der i vores informationsmateriale om spinalstenoseforløbene er en fejl. ”Sidste statuskonsultation” er 3 måneder efter forundersøgelsen og ikke efter 12 uger. Materialet er under tilretning.