mask-5246910.jpg

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for håndteringen af covid-19 i sundhedsvæsenet, så de svarer til den nuværende situation.

”Vi går nu mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, og derfor er der ikke behov for at beskytte sig i så høj grad som tidligere på året. Det gør blandt andet, at besøgende og personale ikke længere behøver at bruge mundbind”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Det er dermed kun personer med luftvejssymptomer (som forkølelse, hoste med videre), der fortsat anbefales at bruge mundbind i almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis.

Personale på hospitaler og på sundheds- og ældreområdet behøver ikke længere at gå med mundbind ved tæt kontakt til patienter og borgere. Det er dog som altid vigtigt, at personalet følger de nationale infektionshygiejniske retningslinjer, som beskriver hvordan smittespredning forbygges. Ligeså er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte, herunder at man bliver hjemme, når man er syg.

”Som noget nyt skal man som udgangspunkt kun testes i sundhedsvæsenet, hvis man har symptomer på covid-19. Derfor vil det kun være i nogle særlige situationer, at personer uden symptomer på covid-19, skal have en test af hensyn til overvågning og smitteforebyggelse”, siger Bolette Søborg.

Læs de opdaterede retningslinjer her