Sammenhæng.jpg

DSK afholder generalforsamling én gang om året, og nu er det blevet tid d. 5 maj klokken 19-21 på KVC Syddansk Universitet. Hvis du er medlem, kan du deltage og være med til bl.a. at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Dagsordenen kan du se nedenfor.

Tilmeld dig ved at skrive til kontakt@dskkb.dk

Dagsorden
  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Beretning fra udvalg og delegerede.
  • Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse, godkendelse af budget, fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  • Forslag til vedtægtsændringer.
  • Evt.

Er du ikke medlem af DSK, kan du læse mere om dem på deres hjemmeside eller trykke her.