SDUFacade1.jpg

Reformkommissionens forslag om at afskaffe retskravet og afskære studerende fra at kunne tage en 2-årig kandidatuddannelse oveni bachelorgraden giver ikke mening i forhold til uddannelsen i Klinisk Biomekanik (kiropraktoruddannelsen).

Uddannelsen i klinisk biomekanik er en målrettet faglig og sammenhængende 5-årig kandidatuddannelse, hvor bachelorgraden hverken giver autorisation eller ret til at virke som eller kalde sig kiropraktor.

- Afskaffes retskravet vil det betyde, at en stor gruppe bachelorer i klinisk biomekanik vil have taget en uddannelse, der ikke giver mulighed for at praktisere som kiropraktor. Det er meningsløst, siger Dansk Kiropraktor Forenings formand, Michael Christensen.

Hvis forslaget om at beskære en række af kandidatuddannelserne til 4 års varighed inkluderer klinisk biomekanik, vil det betyde at de færdige kandidater vil mangle en væsentlig del af deres faglighed og de vil ikke kunne blive autoriserede.

Læs hele reformkommissionens udspil her