Økonomi beregning.jpg

I alt har 169.492 unikke patienter  besøgt en kiropraktor i løbet af årets første 3 måneder. Det er ca. 1000 patienter færre end i samme periode sidste år – altså en mindre tilbagegang. Det viser nye tal fra Danske Regioner.

Men patienttallet fortæller ikke den fulde historie. For i løbet af årets første kvartal er der blevet registeret 70.000 færre ydelser, hvilket svarer til en tilbagegang på næsten 14% i forhold til samme periode i 2021.

Den økonomiske udvikling bekræfter desværre tilbagegangen. Samlet er bruttohonoraret (målt på sygesikringsbidraget) også faldet med knap 14 % – altså fuldstændig parallelt med ydelsesfaldet.

De officielle tal bekræfter således det, vi har hørt fra klinikkerne. Det er svært at sige, hvad udviklingen skyldes. Det kan være en kombination af eftervirkningerne fra Corona-nedlukningen i begyndelsen af året samt den økonomiske afmatning og bekymring, der lige nu ser ud til at ramme Danmark og resten af verden efter den russiske invasion af Ukraine.

På den positive side bør det nævnes, at der fortsat er fremgang i speciale 64. Foreløbig har 3.972 begyndt et forløb i 2022 – det er ca. 150 flere end i samme periode sidste år.