statistik - pixabay.jpg

Problemet med misvisende statistik for afsendte epikriser bunder i manglende data mellem MedCom og en VANs-leverandør.

VAN står for Value Added Network og er et sikkert lukket netværk, der fungerer som bindeled for EDI-forbindelsen (fx epikriser og korrespondancer) mellem samhandelspartnere og andre VANS-leverandører. VANS har tre forskellige leverandører i Danmark – MultiMed, KMD og TrueCommerce. Det er disse tre leverandører, som bl.a. opsamler statistikker over kommunikation mellem systemhusene, og det betyder at kiropraktorer gennem MedComs statistikdatabase kan se, hvor mange epikriser klinikken sender pr. måned.

Problemet er opstået, da MultiMed, én af VANS-leverandører, ikke har haft en aftale om at aflevere statistik til MedCom, og kiropraktorer, der anvender journalsystemerne ClinicCare og KirCACS har derfor ikke kunne hente retvisende statistik for afsendte epikriser, for det er netop journalsystemerne ClinicCare og KirCACS, som anvender MultiMed som VAN’s leverandør.

Der skulle ikke være problemer, hvis man har KMD eller TrueCommerce som VANS-leverandør.

Det skal dog understreges at kommunikationen (epikriser, korrespondancer, henvisninger osv.) bliver sendt, og det er alene statistikken vedr. disse, som mangler.

MultiMed og MedCom arbejder på at etablere en aftale om levering af data.