ukraine, solsikke, pixabay.jpg

Sundhedsministeriet kom med en ny bekendtgørelse, der træder i kræft i dag d. 13 april:

Nu har alle ukrainske flygtninge, som har søgt om opholdstilladelse ret til "nødvendige sundhedsmæssige ydelser". Før gjaldt det, at det kun var de ukrainske flygtninge, som havde søgt om opholdstilladelse, der var indkvarteret på et asylcenter, som havde ret til denne ydelse. Mens de, der søgte om opholdstilladelse og var indkvarteret privat eller kommunalt kun havde ret til såkaldt "akut og fortsat sygehusbehandling". Førstnævnte "nødvendige snuhedsmæssige ydelser" dækker altså bredere end "akut og forsat sygehusbehandling". 

Ukrainske flygtninges adgang til det danske sundhedsvæsen blev vedtaget af folketinget i en særlov den 16. marts.

Du kan læse mere på sundhedsministeriets hjemmeside eller trykke her.