best.jpg

Ny fra bestyrelsen

Bestyrelsen mødtes fredag den 1. april i København til et ordinært bestyrelsesmøde og efterfølgende fredag aften og lørdag til et bestyrelsesseminar.

Standardkontrakter

På dagsordenen for bestyrelsesmødet var blandt andet revision af standardkontrakterne.

Formålet er dels at sikre, at ny lovgivning er indarbejdet. Dels skal der foretages en præcisering af fortolkninger af kontrakterne – dette kan evt. ske i en vejledning. Som udgangspunkt er standardkontrakterne et godt juridisk dokument. En udvidet vejledning med fortolkningsbidrag vil formentlig kunne bidrage til at mindske de tvister, der er rundt omkring i klinikkerne f.eks. med beregning af løn under sygdom, ferie og barsel.

Herudover ser henholdsvis Ansatteudvalget og Klinikejerudvalget på ønsker til ændringer/forbedringer.

WFC kongres 2025

Bestyrelsen besluttede at indsende et bud på værtskabet for WFC’s verdenskongres i 2025. Kongressen falder sammen med DKF’s 100 års jubilæum den 8. maj 2025, og det giver en oplagt anledning til at fejre og fremvise dansk kiropraktik.

Det danske bud peger på København som værtsby, og budmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem DKF, KVC og turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Det forventes, at mindst 1000 kiropraktorer fra hele verden deltager i arrangementet.

Verdenskongressen holdes hvert andet år og blev senest afholdt (fysisk) i Berlin i 2019 og afholdes næste gang i efteråret 2023 i byen Gold Coast i Australien. I 2021 blev der afholdt en virtuel kongres, da man måtte aflyse kongressen i Tokyo pga Covid-19.

WFC beslutter hvem, der skal holde kongressen i løbet af maj. Såfremt DKF tildeles værtskabet håber vi, at de danske kiropraktorer støtter op.

Bestyrelsesseminar

Efter bestyrelsesmødet blev der blændet op for det årlige bestyrelsesseminar. På programmet var først et oplæg fra Jens Klarskov, tidligere direktør i bl.a. Dansk Erhverv, der fortalte om bestyrelsesarbejde herunder pligter og muligheder.

Efterfølgende havde bestyrelsen besøg af Lisbeth Lintz, tidligere formand i Overlægeforeningen og nuvalgt formand for Akademikerne (tidl. AC). Lisbeth fortalte åbent og ærligt om sine erfaringer som politisk valgt – både i tidligere og den nuværende position.

Lørdag handlede det om politisk interessevaretagelse. Sune Steffen Hansen fra Public Affairs virksomheden RudPedersen gav sine bud på hvordan god lobbyvirksomhed fungerer, og hvor DKF skal lægge sine æg.