Data it skærm.jpg

I overenskomsten '21 blev det besluttet, at kvalitetsarbejde i kiropraktorpraksis i højere grad skal understøttes og videreudvikles via data. Det blev også besluttet, at IT-programmet Sentinel skal anvendes til det datadrevne kvalitetsarbejde. Sentinel er klar til implementering i praksis fra medio maj 2022.

Sentinel – kort fortalt

Det primære formål med Sentinel er at give dig muligheden for et løbende overblik over behandlingen i din klinik. 

Sentinel installeres i dit journalsystem af systemleverandøren. Det fungerer som en forlængelse af dit journalsystem og indsamler de aftalte strukturerede data fra patientjournalen. Du vil kunne se indsamlede og behandlede data i kvalitets- og benchmarkingrapporter. Rapporterne kan desuden understøtte læring og kvalitetsudvikling af behandlingen i din klinik og på tværs af klinikker. 

Det første kvalitetsprojekt i Sentinel er angivet i overenskomsten og omhandler diagnosekoder. Konkret betyder det, at der skal indsamles diagnosekoder i kiropraktorpraksis, som præsenteres for klinikken i kvalitets- og benchmarkingrapporter. 

Sentinel udvikles og drives af Sentinel-enheden, som er en enhed under sundhed.dk. På de regionale roadshows i maj og juni vil sundhed.dk og KviK fortælle meget mere om, hvad Sentinel er, og hvordan det implementeres. Tryk her, hvis du vil tilmelde dig eller se oversigt for roadshows.

Når Sentinel implementeres, vil du kunne få løbende support fra både Sundhed.dk og KviK, og du kan få vejledende materiale, der guider til både implementering og anvendelse.