samtale, pixabay.jpg

WFC's komite for folkesundhed (PHC) har til formål at rådgive WFC om folkesundhed. Komitéen står også for at udgive ny information om folkesundhed og sundhedsfremme. Som medlem består opgaverne bl.a. i at identificere prioriteterne i folkesundhed, implementering af sundhedsfremmende aktiviteter, og lave kampagner om folkesundhed og aktiviteter, der er i overensstemmelse med WFC's og Verdenssundhedsorganisationens (WHO) prioriteter.

Komiteen består af minimum seks medlemmer, som arbejder sammen med komiteens forperson Dr. Claire Johnson.

Som ansøger bør du have viden om og interesse i folkesundhed. Arbejdstiden er forventet til fire timer om måneden, komiteens møder er sædvanligvis online, og et medlem sidder normalt i en treårig periode. 

Du kan læse mere på WFC's hjemmeside eller trykke her.

Ansøgningen og CV skal sendes til WFC's generalsekretær rbrown@wfc.org.

Deadline for ansøgning er fredag 2. maj 2022. Svar på ansøgninger forventes at gives til alle ansøgere senest 15 juni.