Regler lovtegn mod mur.jpg

Turnusområdet er reguleret i bekendt­gørelse om t­illadelse til selvstændigt virke som kiropraktor, som mere mundret betegnes Turnusbekendtgørelsen. Heri fastsætter Sundheds­styrelsen, på vegne af Sundhedsministeriet, reglerne for kiropraktorernes turnustjeneste. Der er sket ændringer i bekendtgørelsen, som træder i kraft 1. september. Bekendtgørelsen er sidst ændret i år 2009.

Den væsentligste ændring i ­bekendtgørelsen består i, at kravet til at blive tutor sænkes fra 3 års erfaring fra klinik med overenskomst til 2 års erfaring. Det bliver således lettere for kiropraktorer at få tutorgodkendelse. Både ansatte og ejere, der har erfaring fra en klinik med overenskomst og aktuelt arbejder i overenskomsttilmeldt klinik, kan søge om tutorgodkendelse.

DKF har rejst dette forslag i ­Uddannelsesrådet, hvor det er blevet drøftet med de øvrige medlemmer i rådet, som repræsenterer Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet og Kiropraktorernes Videnscenter. Rådet indstillede i fællesskab ændringen til Sundhedsstyrelsen.

Der ændres ikke ved kravet om, at klinikken skal have røntgenanlæg.

Læs mere om turnus her.