Magnus_Heunicke - Fotograf Steen_Brogaard.jpg

Omkring 1.2 millioner danskere over 16 år har kroniske smerter, og antallet har mere eller mindre været stigende de seneste 20 år. Kroniske smerter er ikke kun et tab for den enkelte, men for vores samfund i form af tabt arbejdsfortjeneste, sygefravær og store udgifter til sundhedsvæsenet.

Regeringen vil derfor med en ny strategi for smerteområdet styrke indsatsen for mennesker med kroniske smerter.

Strategien skal skabe øget fokus på smerteområdet og de mange indsatser, som allerede findes i dag, ligesom der med strategien iværksættes nye initiativer til gavn for kroniske smertepatienter.

Blandt andet skal Sundhedsstyrelsen udarbejde faglige anbefalinger med fokus på at understøtte en bedre og tidlig udredning af mennesker med smerter, så de får tilbudt den rette behandling på det rette tidspunkt. Anbefalingerne skal også have fokus på sikre en bedre organisering i samarbejdet mellem sektorer.

Der skal desuden udarbejdes nye nationale kliniske anbefalinger, der skal gøre det lettere for praktiserende læger at udrede og behandle smertepatienter.

Se hele strategien her