flyttekasser.jpg

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at bygge et nærhospital, som skal ligge i sygehusbygningerne i Middelfart. Det forventes at de nye funktioner kan flytte ind på Middelfart Sygehus i 2024.

Det kommer til at have betydning for en række kommunale og regionale sundhedstilbud, som rykkes ind på sygehuset i Middelfart, og det har betydning for Rygcenter Syddanmark, som netop er placeret på Middelfart Sygehus. For at gøre plads til de nye tilbud, planlægger Regionen at flytte Rygcenter Syddanmark og dets medarbejdere til sygehuset i Kolding. 

Region Syddanmark skriver, at de har et ønske om fortsat at have et stærk og fremtidssikret rygcenter, og de vil nu igangsætte en proces sammen med sygehusledelsen på Sygehus Lillebælt samt medarbejderne, så det nye rygcenter i Kolding får de bedst mulige rammer for både medarbejderne og patienterne. Hvad det indebærer er endnu uafklaret.

Du kan læse mere rygcenteret og det nye nærhospital i Middelfart her.