massage-2441817.jpg

- For nogle tilstande vil jeg sige: Lad os lade være med at operere, før vi har prøvet tilstrækkelig ikke-kirurgisk behandling. Det siger Søren T. Skov, professor på Syddansk Universitet og forskningsleder i PROgrez på Slagelse Sygehus. Den sætning er nok et mantra, de fleste kiropraktorer arbejder ud fra, og nu har en dansk metaanalyse vist, at det er der god grund til.

Forskningsprojektet er lavet bl.a. a Søren T. Skou, og den overordnede konklusion på studiet blev, at man med fordel i højere grad bør begynde med ikke-kirurgisk behandling fremfor den kirurgiske behandling, fordi fordelene ved den kirurgiske behandling kun er små i forhold til den ikke-kirurgiske behandling. Det er godt både for patienten i form af færre risici, som oftest er forbundet med en operation, og det er godt for samfundet, fordi operationer koster samfundet. 

Særligt interessant blev det i forhold til undersøgelser af ryggen. Studiet fandt, at kirurgi kunne have effekt på patientens følelse af smerte, men ikke på patientens funktion og livskvalitet.

Søren t. Skou påpeger dog også, der er et stort behov for yderligere forskning på området, da studiet viste en stor mangel på studier af høj kvalitet inden for en lang række sygdomme.

Helt konkret ser studiet på fordele og ulemper ved henholdsvis kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af muskel- og ledsygdomme og sammenligner de to typer behandling i forhold til fire parametre: 1) Smerte 2) fysisk funktionsniveau indberettet af patienterne selv 3) livskvalitet (ved fordele) og 3) alvorlige bivirkninger (ved ulempe).

I detaljer viste den systematiske litteraturgennemgang, at der i 9 ud af 13 sygdomme ikke var evidens for, at kirurgi havde en klinisk relevant større effekt sammenlignet med den ikke-kirurgiske behandling på smerte. Det samme gjorde sig gældende for 11 ud af 11 sygdomme ift. fysisk funktion og for 9 ud af 9 sygdomme ift. livskvalitet.

I 13 af 16 studier, der indeholdt data om alvorlige bivirkninger, var der ingen forskel imellem kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling; det samme var tilfældet i 16 ud af 16 studier med data om dødelig udgang efter de to behandlingsformer.

Søren T. Skou udtaler også: - For andre sygdomme vil jeg sige: Vi ved det ikke endnu, så det må bero på en individuel vurdering af den enkelte patients behov og ønsker. For mange sygdomme ligger resultaterne ikke så langt fra hinanden, at vi kan sige, vi skal starte med kirurgi.  Den overordnede konklusion er, at vi mangler nok i virkeligheden mere forskning, end vi har. En forskningsartikel som denne kan bruges til at skabe overblik over, hvor vi har og hvor vi ikke har evidens for det, vi gør i praksis, og dermed hvor skal vi investere flere penge i forskning.

Du kan læse hele studiet "Benefits and Harms of Interventions With Surgery Compared to Interventions Without Surgery for Musculoskeletal Conditions: A Systematic Review With Meta-analysis." her, som er udarbejdet af Søren T. Skou, Erik Poulsen, Alessio Bricca, Mette Dideriksen, L. Stefan Lohmander, Ewa M. Roos og Carsten B. Juhl.