anatomical-2261006.jpg

Søndag den 6. februar bragte BT endnu en artikel i rækken om CVA eller vaskulær dissektion. Denne gang er fokus rettet mod Henrik Wulff Christensen, der beskyldes for inhabilitet.

BT har nemlig erfaret, at Henrik Wulff Christensen både er direktør i Kiropraktorernes Videnscenter, der blandt andet er finansieret af kiropraktorer, og at han derudover har ansættelse som fagkonsulent i Patienterstatningen. Som fagkonsulent fungerer han som en af flere eksperter, der vurderer eventuelle patienterstatningssager i forbindelse med kiropraktorbehandling.

Henrik Wulff Christensen er den fagperson, der har størst viden på dette område, hvorfor Patienterstatningen naturligvis har ønsket at gøre brug af hans kompetencer. På samme måde som neurologer vurderer neurologer, og kirurger vurderer kirurger. Det kaldes fagfællevurdering og er kendetegnende for netop den måde, Patienterstatningen arbejder på. Det mener selvfølgelig hverken Patienterstatningen, eller for dens sags skyld DKF, er et problem.

Henrik Wulff Christensen har været ansat som fagkonsulent i 14 år, og der har på intet tidspunkt været udtrykt nogen form for faglig kritik af hans faglige vurderinger.

Men der har i ansættelsesperioden været en enkelt sag, hvor habiliteten kan drages i tvivl. Det gælder netop den sag, BT bruger som eksempel, og hvor Henrik Wulff Christensen dengang ikke overvejede at erklære sig inhabil.

Forelagt BT's spørgsmål om hans habilitet i den konkrete sag har han efterfølgende erkendt, at han dengang skulle have erklæret sig inhabil og har både overfor BT og Patienterstatningen beklaget dette. Det fremgår også af artiklen.

Men selvom der kan rejses tvivl om habiliteten i den pågældende sag, er der ikke udtrykt nogen form for faglig kritik af den faglige vurdering i sagen.

Der er ikke dokumentation for, at patienter, som er blevet manipuleret i nakken, har større risiko for arteriedissektion sammenlignet med patienter, der ikke er blevet manipulerede. Læs mere på sundhed.dk