massage-2441817.jpg

Hver måned besøger mellem 85.000 og 105.000 forskellige borgere med et dansk sundhedskort en kiropraktor. I november landede tallet på 99.688 unikke patienter. Det er det tredjehøjeste antal patienter på en måned i 2021 (kort efter marts og august måned), og den nok den travleste november måned hos kiropraktorerne nogensinde.

Samlet besøgte 362.166 borgere en kiropraktor i løbet af årets første 11 måneder. Det er det næsthøjeste antal patienter hos kiropraktoren nogensinde. Til gengæld har der været enkelte måneder med lavt besøgstal, bl.a. pga covid-19 restriktioner.

Også Speciale 64 fylder mere end nogensinde. I løbet af årets første 11 måneder blev 10.890 borgere inkluderet under §64 – en fremgang på ca 20% i fht 2020. Fremgangen skyldes sandsynligvis de ændrede inklusionskriterier i overenskomsten, der trådte i kraft den 1. april 2021.