autorisation.jpg

At kiropraktorerne er autoriserede sundhedspersoner, føles i 2022 nærmest selvfølgeligt. Men autorisationen og de deraf følgende pligter er ikke kommet af sig selv. Den 1. januar 2022 var det 30 år siden, at kiropraktorerne blev autoriserede – men før autorisationen var i hus, gik mange år og mange forsøg. Tidligere formand Jens Jacobsen husker tilbage:

- Frem til ca. 1990 var det nærmest en vane, at vi hvert 10’ende år spurgte myndighederne, om vi kunne få den forjættede autorisation. Hver gang sagde de nej, primært fordi uddannelsen ikke lå i Danmark, husker Jens Jacobsen og fortsætter:

- Så i stedet flyttede vi vores fokus til at få en uddannelse i Odense. For det første fordi SDU den gang oplevede, at en del studerende faldt fra, fordi de ville læse kiropraktik i USA, og også fordi SDU i det hele taget havde svært ved at fylde deres dengang stadig unge medicinuddannelse op.

Da det politiske arbejde gik i gang, blev Dansk Kiropraktor Forening ramt af uventet medvind.

- Lige pludselig udtalte den daværende uddannelsesminister, Bertel Haarder, at han var positiv over for liberalisering af uddannelsessystemet. Så vi skyndte os at tage fat på SDU med henblik på lave en joint venture – nemlig en bachelor i kiropraktik. Det krævede nemlig autorisation at lave en kandidatuddannelse, fortæller den tidligere formand.

- Men pludselig stod sol og måne rigtigt, og fra at stå i en låst situation fik vi flertallet, dvs. socialdemokratierne m.fl., overbevist om at autorisere os – mod den daværende regerings ønske. Hele processen tog et par år – men vi satte tryk på for at komme igennem, mens dynamikken var der, siger Jens Jacobsen.

På billedet øverst ses Jens Jacobsen til venstre på forsiden af patientforeningens blad i sommeren 1991. Det var nemlig 30. maj det år, at Folketinget besluttede at autorisere kiropraktorerne. Ved siden af ham står Henning Andersen, patientforeningens formand, som var folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 

På spørgsmålet om autorisationen har ændret noget for kiropraktorerne er Jens Jacobsens svar klart:

- Det har ændret noget i bevidstheden. Den største ændring er i det, der kan kaldes professionaliseringen – vi er gået fra at være en fra branche til en profession. Men den første rigtige ændring er først for alvor kommet efterhånden, som uddannelsen har leveret de danskuddannede kiropraktorer. Det smukke i processen er, at alle de ting vi sagde, vi kunne levere, det er blevet leveret – de danskuddannede har overtaget stafetten og kører den videre på bedste vis. Det må man sige, slutter Jens Jacobsen.

Slår man op i autorisationsregisteret i dag, kan man se, at 247 personer kiropraktorautorisation dateret til 2. januar 1992, som var første hverdag efter 1. januar. 

_H4A1723.JPG
Jens Jacobsen var formand for DKF i 1986-1992 og spillede en afgørende rolle i forbindelse med autorisationens indførelse sammen med daværende sekretariatschef Michael Büel. I 2013 blev han udnævnt til æresmedlem af DKF. Billedet her er fra afskedsreceptionen for Lone Kousgaard Jørgensen i november, hvor Jens talte. Foto: Anders Bach