samtale med patient.jpg

I en artikelserie i BT i januar 2022 fortæller foreløbig 5 patienter, at de fik en såkaldt arteriedissektion efter manuel behandling af nakken hos kiropraktor. Men selvom sagerne er ekstremt ulykkelige, er der ikke faglig dokumentation for, at patienter, som er blevet manuelt behandlet i nakken, har større risiko for arteriedissektion sammenlignet med patienter, der ikke er blevet manuelt behandlet.

I de sager BT skriver om i deres artikelserie, har Patienterstatningen enten endnu ikke behandlet eller fundet grundlag for, at deres blødning har sammenhæng med kiropraktorbehandling. BT’s artikler bygger således blot på formodninger.

Er kiropraktorbehandling sikker?
Danske kiropraktorer udfører hvert år ca. 2,2 mio. behandlinger. Tal fra Patienterstatningen viser, at 1-3 personer hvert år søger erstatning for udvikling af komplikationer/mulige skader efter nakkebehandling hos kiropraktoren. Af disse sager anerkendes ca. 1 sag om året.

Der anlægges i det hele taget ganske få klage- og erstatningssager i forbindelse med kiropraktisk behandling, hvoraf kun et fåtal anerkendes af Patienterstatningen. Kiropraktik, herunder den manuelle behandling, er en sikker behandlingsform, og der er således ingen grund til at være bekymret for hverken skader eller bivirkninger.

Som del af det autoriserede sundhedsvæsen ligger det kiropraktorerne meget på sinde, at pligter og rettigheder efterleves. Dansk Kiropraktor Forening bakker selvfølgelig op om de gældende retningslinjer og opfordrer naturligvis til at sikre, at patienterne er veloplyste inden behandling igangsættes.

Ifølge Sundhedsloven skal behandlere ofte oplyse om risici, hvis de er sjældne og alvorlige. Hvornår man skal informere, beror på en konkretsundhedsfaglig vurdering i den enkelte undersøgelses- og behandlingssituation. Danske kiropraktorer er med deres lange uddannelse på Syddansk Universitet netop uddannet til at foretage sundhedsfaglige vurderinger.

Du kan læse mere om kiropraktik og bivirkninger af kiropraktisk behandling på Sundhed.dk