gitte sauerberg.jpg

Det er med stor beklagelse at meddele, at Gitte Sauerberg stopper.

Gitte blev ansat lige da corona lukkede Danmark ned i marts 2020 og efter en kolossal indsats i den hektiske nedlukningsperiode, blev der heldigvis tid til at opruste medlemsrådgivningen inden for løn, ansættelse og klinikdrift  ud over at være ankerpersonen inden for det sundhedsjuridiske felt.

Ikke mindst den øget medlemsarrangementsaktivitet med løn- og, Køb & Salgs-arrangementer er Gittes fortjeneste, og i den videre proces med revidering af standardkontrakterne vil Gitte blive savnet, men efterlader heldigvis en proces på skinner, som forhåbentlig ikke mister for meget moment.

Nu har Gitte valgt at søge andre veje, og DKF takker for en stor og kvalificeret indsats især i den første hektiske tid og ønsker held og lykke.

Der arbejdes på at slå stillingen op til genbesættelse hurtigst muligt, men der må forventes en periode uden en chefjurist i sekretariatet. Der vil senere blive meldt en plan for varetagelse af opgaverne i overgangsfasen til en ny medarbejder ud.