Ondt i lænderyggen.jpg

Patienter med rygsmerter får ofte rådet om selv at håndtere deres smerter  hjælp til selvhjælp  fordi rygsmerter som bekendt er svære at kurere. Men hvad er sammenhængen mellem patienter, der udøver egenhåndtering og deres forbrug af sundhedsvæsnets ydelser? Det ved man meget lidt om, og derfor har forsker Søren Grøn sat sig for at undersøge netop dét i sin ph.d.-affhandling med støtte fra Gigtforeningen. Specifikt vil han undersøge flere aspekter af sammenhængen mellem hjælp til egenhåndtering af lænderygsmerter og forbruget af sundhedsvæsenets ydelser.

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i spørgeskemabesvarelser fra deltagere i "hjælp-til-selvhjælp"-programmet GLA:D Ryg, og Søren Grøns egne erfaringer fra klinik. I GLA:D Ryg har det tidligere været påvist, at patienter ændre deres syn på deres rygbesvær og måden, de håndterer det på.

"Forhåbentlig får vi et overblik over, hvilke tiltag der effektivt støtter patienterne i deres egenhåndtering," udtaler Søren Grøn, "rygpatienter har meget forskellige ønsker. Nogle vil gerne have så lidt kontakt til sundhedsvæsenet som muligt, mens andre gerne vil følges tæt. Hvad et godt forløb er, er meget individuelt. 

Søren Grøn vandt for kort tid siden ECCRE's (European Center for Chiropractic Research Exellence) Young Researcher of the Year Award for studiet "Beliefs about back pain and associations with clinical outcomes: a primary care cohort study". Tilmed vandt Grøn i samarbejde med Erik Frafjord i 2016 DKF's specialepris "Hvilken prognostisk betydning har MR-fund for patienter med nakkesmerter? Et 12 måneders opfølgningsstudie"