træning.jpg

Hvad med en Masterclass i idrætskiropraktik? Masterclassen er til alle kiropraktorer, som interesserer sig for sports- og idrætskiropraktik, og du får kompetencer i at håndtere de forskellige opgaver, som en kiropraktor kan støde på i sportsverdenen  så du bliver god til mere end diagnosticering og behandling.

Masterclassen er baseret på fokusgruppeinterviews og erfaringer fra tidligere uddannelsesforløb – Masterclassen er faktisk en modernisering af det tidligere idrætskiropraktisk efteruddannelsesforløb (IKE).

Opbygning af Masterclass

Mastercalssen består af 7 undervisningsmoduler, 1 afsluttende modul og 1 skriftlig opgave. Du kan altid tage modulerne uafhængigt af hinanden  dog skal du tage det afsluttende modul som det sidste. Det er også muligt kun at tage nogle af modulerne, men så får du ikke et diplom for at have gennemført masterclassens 8 moduler.

Forløb for første modul i Masterclass

Du kan nu tilmelde dig det første modul i rækken: "Tværfaglig praksis for idrætskirorpraktorer", hvor fokus er på det tværfaglige samarbejde i praksis. I modulet vil du komme igennem:

  • Principperne for tværfaglig praksis.
  • At fungere i et behandlerteam.
  • Samarbejde i praksis, mentorskab og kommunikation.
  • Sportskiropraktorens rolle og værdier.

Det første modul af masterclassen er i flere omgange:

Først en online introduktion d. 24. august, bagefter et weekend kursus d. 3.-4. september, og sidst men ikke mindst en aflevering af en modulprøve med deadline 11. september. Modulopgaven har til formål at vise, hvad du har lært i modulet, og du skal reflektere over din læring, og hvordan du kan implementere din viden i en klinisk kontekst. Du kan kun bestå modulet hvis du du får godkendt modulprøven. 

Praktisk info

Online introduktion:

Onsdag d. 24. august klokken 19:00-20:00.

Weekendkursus:

Lørdag d. 3. september klokken 09:00-15:00.

Søndag d. 4 september klokken 09:00-15:00.

Sted: Cornwell Middelfart Karensmiindevej 3, 5500 Middelfart.

Pris: 5.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 1. august.

Tilmelding: Tryk her for at tilmelde dig.

Systemisk efteruddannelse: 14 timer.

Opbygning af hele Masterclass forløbet

Modul 1 – Tværfaglig praksis for idrætskiropraktorer
Modulet skal give dig kompetencer til at kunne arbejde og agere i en tværfaglig kontekst og samarbejde med andre aktører om sportsudøveren.

Modul 2 - Manuelle interventioner
Modulet skal give dig kliniske kompetencer indenfor manuel behandling og akutte sportstraumer.

Modul 3 - Rehabilitering, intervention og træning
Modulet skal give dig kompetencer indenfor rehabilitering og træning samt styrke den kliniske adfærd i sport og idrætsmiljøet.

Modul 4 - Forebyggelse, screening, evaluering og rådgivning af sportsudøveren
Modulet skal give deltageren kompetencer indenfor forebyggelse, screening og rådgivning samt styrke den kliniske adfærd i sport- og idrætsmiljøet.

Modul 5 - Diagnosticering og undersøgelse af sportsudøveren
Modulet skal give dig kompetencer indenfor sportsrelateret billeddiagnostik og differentialdiagnostik.

Modul 6 - Fra atlet til patient til atlet
Modulet skal give dig kompetencer indenfor håndtering af sportsudøverens forløb fra udøver til patient til udøver igen.

Modul 7 - Karriereudvikling & professionel praksis
Modulet skal give dig kompetencer til at kunne drive og udvikle egen karriere indenfor sports- og idrætsmiljøet.

Modul 8 – Afsluttende opgave
Den afsluttende opgave skal sammenfatte viden og læring fra de 7 moduler og vise at deltageren kan reflektere og perspektivere den viden, som er tillært.

Du kan læse meget mere om Masterclass og holde øje med, når der er mere info om de senere moduler på Kiropraktorernes Videnscenter.