be-møde.jpg

Onsdag den 22. juni mødtes DKF’s bestyrelse til ordinært bestyrelsesmøde på Peter Bangs Vej 30.

Grundet sammenfald med dimissioner mv. deltog 4 medlemmer af bestyrelsen via skærmen.

På dagsordenen var blandt andet en grundig drøftelse af revision af standardkontrakterne samt en god snak om det forestående målprogram, herunder ikke mindst en drøftelse af hvordan processen skal forløbe. Det vil der blive meldt ud om efter sommerferien.

Også DKF's deltagelse på Folkemødet blev evalueret.

Mødet blev rundet af med en sommermiddag med bestyrelse og sekretariat.