Røntgen-skelet.jpg

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) er blevet opmærksom på en fejl i deres system. De har siden 1. februar 2021 tilladt, at røntgenhenvisninger, som er udarbejdet på en forkert henvisningsskabelon, kan sendes til frit valg på DNHF.

Fejlen betyder, at der kan være risiko for utilsigtede hændelser, idet røntgenhenvisningerne modtages på DNHF, men ikke videresendes til modtageren, hvis modtageren er offentlig sygehus/hospital.

Røntgenhenvisninger skal fremsendes ud fra følgende fremgangsmåde:

  • Kiropraktoren påfører modtagerens lokationsnummer til billeddiagnostisk udredning ved at anvende henvisningstypen: ”Røntgenhenvisning – REF02”. Det skal anvendes ved henvisning til en anden kiropraktorklinik (§7 samarbejdsaftale), offentlige sygehuse og hospitaler samt andre private røntgenklinikker. Henvisningen vil blive sendt direkte til modtageren uden om DNHF.
  • Hvis kiropraktoren skal sende en henvisning via det frie valg, kan ”Speciallægehenvisningen – REF06” anvendes sammen med fritvalgs lokationsnummer: ”REFHOST - Diagnostisk Radiologi”. Ved fritvalg skal fritvalgslokationsnumeret anvendes
    NB! Bemærk at speciallægehenvisningen ikke overholder røntgenregulativet ved blot at angive oplysningerne i strukturerede felter. Oplysningerne skal derfor skrives i fritekstfeltet.

DNHF er i kontakt med systemhusene, så journalsystemernes opsætning understøtter, at det kun er teknisk muligt i eget journalsystem at benytte den rette visitering af patienter til billeddiagnostisk udredning.

Fra 1. november 2022 vil DNHF afvise røntgenhenvisninger, som er fremsendt med forkert henvisningstype.

Hvis du har spørgsmål til forsendelse af billediagnostiske henvisninger, skal du kontakte egen systemleverandør eller DNHF supporten. Kontaktoplysninger til DNHF supporten via DNHF.

 

Kontaktinformation

E-mail:
dk.dnhf-support@cgi.com

Telefon:
+45 4482 7964

Du kan også trykke på dette link.

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8-16
Lørdag-søndag og helligdage: Lukket