mødelokale, pixabay.jpg

Danske Regioner indstillede medlemmer til bestyrelsen i Patientforeningen i marts 2022. Medlemmerne blev formelt valgt ind ved Patienterstatningens bestyrelsesmøde 6. maj 2022. Det er Karsten Uno, der er blevet ny formand, og han var i 2002 bestyrelsesformand for NIKKB (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som i 2020 skiftede navn til Kiropraktorernes Videnscenter).

Karsten Uno fratrådte som bestyrelsesformand 30. maj 2018 efter 16 år hos Kiropraktorernes Videnscenter. I sin periode som formand var Karsten Uno med til at udvikle NIKKB til et af de førende videnscentre indenfor forskning, efteruddannelse og billeddiagnostik på muskel- og skeletområdet. I hans formandsperiode indførte NIKKB instituttets forskningsstrategi, mens instituttet også fik en central rolle i ECCRE (European Centre for Chiropractic Research Excellence).

Patienterstatningens bestyrelse består nu af:

  • Formand Karsten Uno, regionsrådsmedlem (A), Region Syddanmark.
  • Næstformand Bo Libergren, regionsrådsmedlem (V), Region Syddanmark.
  • Medlem Lene Linnemann, regionsrådsmedlem (F), Region Nordjylland.
  • Medlem Leila Lindén, regionsrådsmedlem (A), Region Hovedstaden.
  • Medlem Michael Nielsen, regionsrådsmedlem (C), Region Syddanmark.
  • Medlem Turan Akbulut, regionsrådsmedlem (C), Region Hovedstaden.
  • Medlem Ulrich Stiggaard Jensen, kontorchef, Sundhedsministeriet.
  • Medlem Lars Bøgh Mikkelsen, skadechef, Tryg Forsikring A/S.