sommerseminar (2).jpg

Bestyrelsen mødtes fredag den 6. maj til et ordinært bestyrelsesmøde, der dog denne gang var lagt på Kolding pga. det efterfølgende seminar for DKF’s politisk aktive.

På bestyrelsesmødet blev især det igangværende kvalitetsarbejde grundigt drøftet. Og et tilskud på 5.000 kr. pr klinik fra genanvendelsespuljen til opkobling på Sentinel blev godkendt. Netop Sentinel er på dagsordenen på de næste par ugers roadshow-møder rundt i landet. Her kan du høre mere om hvad Sentinel er og hvad der kræves.

Politisk Sommerseminar

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet blev der budt velkommen til ca. 50 politisk aktive medlemmer af DKF, som var mødt frem til det årlige politiske sommerseminar, der i år fandt sted 6-7. maj.

På programmet var et spændende debatarrangement med Foreningen af Praktiserende Speciallægers formand, Ann-Louise Reventlow-Mourier, en paneldebat om bevægeapparatområdets fremtid med Professor Jan Hartvigsen, formand for DSK Claus Dam Nielsen samt formand for DKF Michael Christensen.

Seminaret blev rundet af med en opstartsworkshop til det kommende målprogram. Der blev også tid til bueskydning, lerdueskydning og socialt samvær.