Verdenskort med mennesker.jpg

I forlængelse af at PLO har meldt ud, at de vil modtage flygtninge fra Ukraine gratis i deres klinikker, har DKF undersøgt om kiropraktorerne kan tilbyde det samme.

Dansk Regioner meddeler, at der overenskomstmæssigt ikke er noget til hinder for gratis frie ydelser.

Patienterstatningen meddeler desuden, at flygtninge har adgang til at klage og kiropraktorerne er derned dækket i kraft af deres autorisation.

DKF kan således ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at kiropraktorer kan behandle flygtninge uden betaling - det er dog fortsat vigtigt at journalføre.

Vi henleder også vores medlemmers opmærksomhed på, at der er andre gode måder at støtte krigens ofre på.