Patientsikkerhed forsikring.jpg

Forfatterne undersøges brugen af pakkeforløb ved nerverodspåvirkning og spinalstenose hos de private kiropraktorer i Danmark. Årsagen til undersøgelsen skal findes i, at der ved stikprøvekontrol var en lavere benyttelse af pakkeforløbene end forventet. Artiklen forsøger derfor at give svar på, hvorfor dette kan være.

Resultater:

Undersøgelsen finder, at kiropraktorerne overordnet set er tilfredse med pakkeforløbene. Årsagen til, at de ikke bliver benyttet i så stor grad, som der var forventet, skyldes flere ting: 

  • Logistik: Den logistik, der var forbundet med brugen af pakkeforløb, stod i vejen for en effektiv benyttelse af pakkeforløbene, og logistikken tog fokus fra den egentlige behandling. Der var for eksempel ikke plads til at tilpasse pakkeforløbet, idet det er standardiseret, til patienter, som havde behov for dette, og de timeregulerede opfølgningssessioner var svære at overholde. Generelt var logistikken forbundet med pakkeforløb en helt anden tilgang end den almindelige behandling, hvilket var en udfordring. Et økonomisk aspekt af logistikken, havde også betydning i og med at det var svært at forklare patienterne, hvorfor de skulle betale mere ved specielle konsultationer, når behandlingerne var nogenlunde den samme.
  • Klinikkens valg af patienter: Nogle klinikker har specialiseret sig i at behandle børn og så derfor ikke i særlig høj grad andre patienter som for eksempel dem, der hyppigere får nerverodspåvirkning og spinalstenose.
  • Kiropraktorens rolle: Professionalismen i kiropraktorbehandling er højnet  over de sidste mange år, og kiropraktorens rolle er derfor ændret og er blevet mere ansvarstung. Dette er det ikke nødvendigvis alle kiropraktorer, der føler sig tryg ved og derfor har de valgt pakkeforløbene fra.
  • Problemer med de praktiserende læger: Nogle kiropraktorer har oplevet modstand fra de praktiserende læger, hvilket har gjort det svært at implementere patienter i et pakkeforløb. 

Forskningsartiklen er skrevet af  Rikke Küger Jensen, Inge Ris, Elisabeth Linnebjerg, Henrik Wulff Christensen og Corrie Myburgh. Har du lyst til at læse hele artiklen og se nærmere på resultaterne, kan du trykke her.