father-22194.jpg

Sundhedsstyrelsen har 1. november offentliggjort et opdateret notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn

Sundhedsstyrelsen startede allerede før corona en revidering af et eksisterende notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn dateret tilbage til 9. august 2011. Notatet er dels opdateret grundet ny viden samt ikke mindst revideret lovgivning på området.

Dansk Selskab for Kiropraktik, Kiropraktorernes Videnscenter og Dansk Kiropraktor Forening har været inddraget i processen, dog ikke i tilfredsstillende omfang. Desuden er der trods anmodning ikke foretaget en sidste høring. Det vil der blive gjort behørigt opmærksomt på i en opfølgende proces.

DKF hæfter sig særligt ved, at der i et notat til en autoriseret sundhedsperson (Sundhedsplejerskerne) indskrives en lang række forhold vedrørende en anden autoriseret faggruppe (kiropraktorerne), der synes at bygge mere på bekymringer (herunder ikke mindst fra Dansk Pædiatrisk Selskab) end faktuelle oplysninger, og som er skrevet uden ordentlig inddragelse.

Der synes også at være en unødvendig sammenblanding af kiropraktisk behandling og behandling af gråd. DSK/KVC og DKF har igennem hele processen opfordret til, at der fremfor et generel notat om kiropraktisk behandling laves en samlet vejledning om rådgivning af forældre vedr. gråd, som både målrettes sundhedsplejen, almen praksis, pædiatrien samt kiropraktorerne, da det fuldt ud anerkendes, at der mangle såvel en klar afgrænsning af en sufficient diagnose samt evidens for behandling. Dette gælder ikke kun kiropraktisk behandling, men i lige så høj grad medicinsk behandling og andre behandlingsmetoder.

Formand Michael Christensen undrer sig over såvel forløbet som notatets indhold:

- Det er 30 år siden kiropraktorerne opnåede autorisation og med de opdateringer, der er er foretaget undervejs, så overrasker det mig dybt, at Sundhedsstyrelsen kan lægge navn til et notat af denne karakter. Indholdet synes mest at bygge på udokumenteret bekymring hos en specifik faggruppe og processen mangler i den grad inddragelse og anerkendelse af kiropraktorernes ståsted i dagens Danmark.

DKF vil sammen med Dansk Selskab for Kiropraktik og Kiropraktorernes Videnscenter gå i offensiv dialog med alle parter i sagen, og vi har allerede aftalt et internt møde under næste uges Faglige Kongres om sagen.

Indtil da er det vigtigt at slå fast, at notatet alene er en retningslinje til sundhedsplejerskerne (og ikke til kiropraktorerne) om, at ”Sundhedsplejersker skal … altid overveje, om der kan ligge sygdom eller andre patologiske forhold til grund for det observerede eller årsagen til forældrenes henvendelse, som kræver undersøgelse hos almen praktiserende læge” og at ”Sundhedsplejersker bør ikke rådgive om behandling hos kiropraktor, men skal henvise til almen praksis, når det vurderes relevant”.

Det er altså ikke kiropraktorerne, der skal følge notatet, men sundhedsplejerskerne. Og som det også korrekt fremgår af notatet, så kræves der ikke henvisning til kiropraktor, heller ikke for spædbørn, der fortsat kan behandles i henhold til kiropraktorens autoriserede virksomhedsområde

LINK: Notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn - Sundhedsstyrelsen