economy-2553894__340.jpg

Ny data fra F&P (brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber) viser, at sundhedsforsikringerne havde stigende udgifter til bl.a. kiropraktik, fysioterapi mv. Det fremgår af F&P's statistik over fordelingen af udgifter hos sundhedsforsikringer fra 2003-2021.

Statistikken vises som en graf med sundhedsforsikringernes udgifter fordelt på fire områder: Operationer (inkl. forundersøgelse og nødvendig efterbehandling), udgifter til psykolog, psykiater mv., udgifter til kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør mv. og udgifter til andet, herunder hjemmepleje, rekreation og ledsageordning.

Udgifterne på kiropraktik, fysioterapi mv. er i peroden 2020-2021 steget med hele to procentpoint. 

I 2021 var 41 pct. af erstatningerne udgifter til operationer, 35 pct. var udgifter til kiropraktor, fysioterapi mv., mens resten af erstatningerne er fordelt mellem udgifter til psykolog, psykiater mv. og udgifter til fx hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.

Du kan læse om hele undersøgelsen her.