FNKS bestyrelse 2022.jpg

Tirsdag d. 30. august havde vi i DKF besøg af bestyrelsen fra studenterforeningen FNKS.

Besøget startede med oplæg af Jakob Bjerre, direktør i DKF, om kiropraktorernes historie samt en introduktion til DKF.

Oplægget var efterfulgt er en frokost og rundvisning i sekretariatet.

Dagen sluttede med vores årlige orienteringsmøde med DKF bestyrelsesmedlem Jacob Toft Vestergaard. Her blev der blandt andet drøftet fællesarrangementer og vores fremtidige samarbejde.