It data matrix.jpg

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at IT-programmet Sentinel skal understøtte og videreudvikle kvaliteten i kiropraktorpraksis, og de fleste klinikker har nu fået implementeret Sentinel i KirCACS og Frontspeed.

Øvrige journalsystemer forventes at være klar til implementering i løbet af kort tid. Så hvis din klinik stadig mangler at komme i gang med Sentinel, er her en nem og overskuelig guide: 

Din guide til at komme i gang 

  1. For at komme i gang med at bruge Sentinel, skal klinikkens dataansvarlige godkende en samtykkeerklæring  det er licensaftalen til at anvende software og funktionaliteten i IT-programmet Sentinel. Samtykkeerklæringen tilgås gennem menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”praksis samtykke” og godkend samtykkeerklæringen. Når samtykkeerklæringen er godkendt, forsvinder undermenupunktet for samtykke.
  2. Du skal også underskrive databehandleraftalen, for at klinikken kan komme i gang med brugen af Sentinel. Databehandleraftalen tilgås via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”underskriv ny databehandleraftale” og underskriv databehandleraftalen elektronisk. Når databehandleraftalen er elektronisk underskrevet, forsvinder undermenupunktet for databehandleraftalen.
  3. Herefter skal klinikken tilmeldes kvalitetsprojektet diagnosekoder. Via journalsystemets menupunkt for Sentinel går du ind på undermenupunktet ”administrer” – her kommer du ind i administrationsmodulet. Under fanebladet ”Projekt tilmelding” finder du tilmelding til kvalitetsprojektet diagnosekoder.

Tilskud til implementering

DKF’s bestyrelse har besluttet at anvende Kiropraktorfondens genanvendelsesmidler til at give klinikker et tilskud til implementering af Sentinel på 5.000 kr. Tilskuddet gives automatisk, når den enkelte klinik har godkendt samtykkeerklæring, underskrevet databehandleraftale, tilmeldt diagnosekodeprojektet og derefter haft mindst 5 konsultationer i klinikken.

Support

Det er sundhed.dk som udvikler og driver Sentinel i samarbejde med Kvik og overenskomstparter fra OK21, så har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, er du altid velkommen til at kontakte supporten i Sundhed.dk: info@sundhed.dk eller på telefon: 88443131.

Har du spørgsmål til den faglige del af kvalitetsarbejdet, så er du altid velkommen til at kontakte KviK: kvik@kiroviden.sdu.dk

Vejledende materialer og øvrige informationer om implementering og anvendelse af Sentinel i kiropraktorpraksis er samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside.