patient skulder us.png

Juli måned er normalt en relativt stille måned i landets kiropraktorklinikker. Det skyldes lav bemanding i klinikkerne pga. ferie – og at patienterne også selv er bortrejst. Men juli 2022 blev særskilt stille.

I alt besøgte 75.665 patienter en kiropraktorklinik svarende til en tilbagegang på lige godt 10 procent i forhold til 2021. Økonomisk set fulgte tilbagegangen næsten patientantallet.

I alt har 267.472 unikke patienter foreløbig besøgt en kiropraktor i 2022 – en tilbagegang på 4.400 eller mindre end 2% i forhold til 2021.