Mikkel beskåret.png

Kiropraktorernes Videnscenter har pr. 1. oktober 2022 ansat Mikkel B. Konner som seniorkonsulent for faglig udvikling i en et-årig stilling. 

Mikkel har sin daglige gang i sygehusvæsenet og har i mange år arbejdet med en bred tilgang til den faglige udvikling på bevægeapparatsområdet.

Han skal i det næste år have sin gang på Kiropraktorernes Videnscenter to dage om ugen og skal biddrage til arbejdet med strategisk og faglig udvikling af praksis.  

Velkommen til Mikkel!