20220831_150844.jpg

Onsdag den 31. august var bestyrelsen samlet til ordinært bestyrelsesmøde hos sekretariatet på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

På dagsordenen var bl.a. en drøftelse af modernisering af overenskomsten, et projekt, der var en del af den seneste overenskomst og som nu er sat i gang med Danske Regioner. Desuden drøftede bestyrelsen processen for det kommende målprogramsarbejde. Se blandt andet frem til webinarer i efteråret og fysiske topmøder til foråret   men det endelige program for målprogramsarbejdet meldes ud om nogle uger.

Også tilslutningen til Sentinel blev drøftet. Der var enighed om, at iværksætte en mindre kampagne for at få flere ombord.

Efter bestyrelsesmødet tog hele bestyrelsen metroen til Christiansborg, hvor konservatives sundhedsordfører Per Larsen tog imod til en rundvisning på Borgen og en efterfølgende fælles drøftelse.