Spoergsmaalstegn_ekstrakomprimeret.jpg

Lige nu tester udvalgte klinikker afviklingen af en national patienttilfredshedsundersøgelse i kiropraktorpraksis. 

Klinikkerne har sagt ja til at spørge patienterne, om de vil svare på et elektronisk spørgeskema om patientoplevet kvalitet. Spørgeskemaet er udviklet af KviK i samarbejde med kiropraktorer og patienter fra praksis.

De udvalgte klinikkers evaluering af patienttilfredshedsundersøgelse har til formål at bidrager til implementering af den endelige patienttilfredshedsundersøgelse, som skal afvikles i alle klinikker i 2023.