Design uden navn.jpg

Temadagen var arrangeret i samarbejde med Danske Regioner, og formålet var netop at give forskellige samarbejdspartnere i regionerne en bred indføring i forholdene omkring kiropraktik, herunder kiropraktoruddannelsen, kiropraktorernes placering i sundhedsvæsnet, forskning- og kvalitetsudvikling og den overenskomstmæssige regulering af området.

Formand for Landssamarbejdsudvalget Annette Blynel bød i samarbejde med formand for Dansk Kiropraktor Forening Michael Christensen velkommen, og derefter var der lagt et ambitiøst program, der kom rundt om det vigtigste fra kiropraktikkens verden. 

Første punkt i programmet var en introduktion til kiropraktik i Danmark og overenskomstområdet. Henrik Hein Lauridsen, studieleder ved Syddansk Universitet, introducerede uddannelsen i klinisk biomekanik, mens Henrik Wulff Christiansen, direktør Kiropraktorernes Videnscenter fortalte om forskning, efteruddannelse og kvalitet. Som afslutning på dagen delte formand for Samarbejdsudvalg Hanne Nøddeskou-Fink, samarbejdsudvalget i Region Sjællands erfaringer med at udarbejdelse af praksisplanen.

Formand Michael Christensen fortæller om dagen:

 Det var en fornøjelse at med-værte en succesfuld temadag om kiropraktik i fællesskab med Danske Regioner og Kiropraktorernes Videnscenter. Jeg synes, det var en rigtig god eftermiddag, hvor der blev lyttet men også stillet mange interessante spørgsmål. Jeg er sikker på, at dagen vil bidrage til endnu bedre samarbejde fremadrettet.