skriv.jpg

Om undersøgelsen

En ny undersøgelse om hvordan ældre (60+) modtager rehabilitering er sat i værk af WHO's samarbejdscenter for rehabilitering af globale sundhedssystemer

(CRGHS). Formålet med undersøgelsen er at supplere og udvide evidensen fra litteraturen fra de, der arbejder med ældre i praksis.

Format

Undersøgelsen er et online spørgeskema, som tager ca. 15-20 minutter, som du kan udfylde her.

Sproget i spørgeskemaet kan skiftes til dansk.