robina-weermeijer,unsplash, hjerne.jpg

Hjernetegn.dk: en hjælp til sundhedsprofessionelle

Det nye online værktøj skal være til gavn i vurderingen af børn og unge som har symptomer, der kan være tegn på en hjernetumor. Hjernetegn.dk indeholder en beslutningsalgoritme, der giver et hurtigt overblik over, hvornår børnene kan ses an og sendes hjem, hvornår de skal ses igen og hvornår de bør sendes til videre udredning.

Baggrunden for oprettelsen af hjernetegn.dk

Hjernetumorer hos børn og unge er svære at diagnosticere, da symptombilledet er uspecifikt og med stor variation.

Forskere tilknyttet de børneonkologiske afdelinger har derfor i samarbejde med en række specialer udviklet beslutningsstøtteværktøjet hjernetegn.dk. 

Se og læs mere om værktøjet på: hjernetegn.dk