Konttrakt diskussion.jpg

Hvorfor deltage? 

I overenskomst om kiropraktik er aftalt, at alle overenskomsttilmeldte klinikker skal deltage i undersøgelsen om omkostnings og indtjening. Alle klinikker med overenskomst har modtaget en mail fra revisionsfirmaet KRESTON CM, der omhandler spørgsmål til indtjening og omkostninger samt efterspørgsel af godkendt regnskab. Undersøgelsen laves for regnskabsåret 2022.

Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen er et vigtigt redskab til brug i de kommende overenskomstforhandlinger, så jeg vil stærkt opfordre alle til at deltage, udtaler Michael Christensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Udførsel af undersøgelsen

I mailen fra KRESTON CM, står der beskrevet, hvordan spørgeskemaet besvares. Undersøgelsen bliver gennemført anonymt, og DKF får ikke kendskab til de enkelte klinikkers økonomiske forhold. Frist for indberetning er den 1. september 2023. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i løbet af oktober 2023.

Undersøgelsens design

Undersøgelsen for 2022 er udformet efter samme model som tidligere indtjenings- og omkostningsundersøgelser, hvilket giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra undersøgelserne i henholdsvis 2003, 2007, 2011, 2015 samt 2018. Læs mere om undersøgelsen og se resultaterne fra sidste undersøgelse her.