Danske penge.jpg

Der er forskel på, hvem der har størst behov for sundhedsydelser. Borgere med kortere uddannelse og lavere indkomst har de største behov. Men det er ikke altid dem, der bruger ydelserne mest. Det sætter Sundhedsstyrelsen fokus på i en ny rapport, der også inkluderer et helt kapitel om kiropraktik. Rapporten er udfærdiget af Institut for Folkesundhed.

Rapporten, der er lavet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, sammenligner behovet for sundhedsydelser med om borgeren benytter sig af for eksempel den praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog og kiropraktor. Rapporten viser desuden, hvor lang afstand borgeren har til ydelserne.

- Konklusionen fra rapporten er, at der er social ulighed i adgang til alment praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog og kiropraktor. Jo længere uddannelse, og jo højere indkomst, jo kortere kørselsafstand er der til sundhedsydelser. Og når vi tager højde for forskellige gruppers behov for sundhedsydelser, kan vi også se, at grupper med længere uddannelse og højere indkomst bruger sundhedsydelserne mere. Dette til trods for, at det er de grupper som har den bedste sundhed, forklarer enhedschef Niels Sandø.

I rapporten konkluderes det blandt andet at ”ser ses social ulighed i brug af kiropraktor, når der justeres for behov. Andelen, der gør brug af kiropraktor, er således højere blandt personer med henholdsvis længere fuldførte uddannelse eller højere indkomstniveau."

Læs hele rapporten her.