klokke.JPG

Dansk Kiropraktor Råd har sagt farvel til Susanne Brogaard i bestyrelsen, og John Petri træder ind som medlem af rådet - og er derfor ikke længere suppleant.

Om Dansk Kiropraktor Råd

DKR vejleder medlemmer i sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktorer. Læs mere, og se øvrige medlemmer, her.