lommeregner, regnskab.jpg

Lønstatistikken for kiropraktorer, ansat i privat praksis, med udgangspunkt i september 2023, er nu færdig. Som i tidligere år, har Huge Consulting ApS udarbejdet den årlige lønstatistikundersøgelse.

Hovedresultaterne for 2023

De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2022 / 2021-tal):

Gennemsnitlig arbejdstid

  • Privat praksis: 29 (30/30) timer

Gennemsnitlig løn

  • Timeløn: 404 (345 / 367) kr.
  • Timeløn for kvinder: 401 (344 / 363) kr.
  • Timeløn for mænd: 408 (346 / 372) kr.
  • Bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 44.933 (43.180 / 44.597) kr.
  • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 506 (457 / 436) kr., kandidater fra 2010-2019 havde en gennemsnitlig timeløn på 394 (378 / 387) kr. og kandidater fra 2020 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 375 (280 / 308) kr.

Gennemsnitlig indtægt

  • Indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.225 (44.112/46.850) kr.

Om undersøgelsenLøntabellen er baseret på svar fra 111

276 blev inviteret til undersøgelsen mod 282 i 2021. Svarprocenten er 45 %, hvilket er lidt bedre end sidste år, hvor den var 44 %. Svarprocenten er dog ifølge Huge Consulting reelt højere end 45 %, da det må antages, at en række af de medlemmer, der er uden for målgruppen (dvs. de ikke er privatansatte kiropraktorer), ikke har reageret på invitationen eller rykkerne. Vi ved derfor reelt ikke, hvor stor nettopopulationen er, men den er med al sandsynlighed mindre end 261.

Fem besvarelser fra medlemmer er udgået, da de har været på barsel eller ferie i hele september måned. Endvidere er der udgået en besvarelse, fordi der var opgivet lønoplysninger, som logisk set ikke hang sammen med antal timer, vedkommende arbejdede om ugen. Det vil sige, at løntabellerne er baseret på svar fra 111 medlemmer. Fire medlemmer har i september måned haft ansættelse i to private kiropraktorklinikker samtidig. Da hver ansættelse analyseres for sig, summerer tabellerne i undersøgelsens kapitel 3 og 4 derfor op til 115 ansættelser. Huge Consulting ApS oplyser, at der kan være en udfordring i undersøgelsens datagrundlag, hvis de valide besvarelser/medlemmer ikke er repræsentative i forhold til hele populationen – altså fordi man reelt ikke ved, om det er de relativt højtlønnede eller relativt lavtlønnede, der mangler svar fra. Det betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. Huge Consulting ApS angiver, at det dog er rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at en lønstatistik har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid.

 

Lønforskellen mellem mænd og kvinder

Igen i år har der været ekstra spørgsmål, der skulle forsøge at afdække lønforskelle imellem mænd og kvinders brug af ydelserne. Svarende fremgår af tabel 4.14 og viser en uklar tendens, på spørgsmålet om mænd eller kvinder anvender mere eller mindre tid pr. patient. Tidligere år har vist at mænd muligvis var marginalt hurtigere, men der kan ikke redegøres for en klar tendens i årets undersøgelse.

 

Læs hele lønstatistikken for 2023 her og find lønstatistik fra tidligere år her.