bestyrelsen 23-25.jpg

Onsdag den 13. december mødtes Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse på Peter Bangsvej på Frederiksberg til årets sidste ordinære bestyrelsesmøde. Det var samtidig den nye bestyrelses første ordinære møde.

På dagsordenen var evaluering af Fagligt Årsmøde, herunder gennemgang af deltagernes feedback. Der var i bestyrelsen enighed om at Fagligt Årsmøde i al væsentlighed var en succes, med enkelte skønhedspletter som der fremadrettet arbejdes videre med. Også Generalforsamlingen gik godt. Dirigenten fik god kritik og der var i det hele taget ros til debatten.

I forlængelse af af Fagligt Årsmøde er der udsendt et evalueringsskema til alle deltagerne. Generelt er feedbacken rigtigt god og ud af 207 svar er der 178, der mener, at Fagligt Årsmøde var 'God' eller 'Rigtigt god'

Se deltagerevalueringen her

Derudover drøftede bestyrelsen de foreløbige indspark til den kommende sundhedsstrukturreform, som efter planen lanceres i april. Formanden har den 8. december deltaget i et eksklusivt topmøde arrangeret af Sundhedsstrukturkommissionen og både KL og Danske Regioner har i den forbindelse udgivet indspark til reformarbejdet.

På mødet deltog desuden Willis Towers Watson, der aflagde den årlige rapport om DKF's pensionsaftale med Danica.

Efter bestyrelsesmødet spiste bestyrelsen og sekretariatet en fælles julemiddag.